کمپرسور ۲

محاسبه ی اندازه ی کمپرسور

انتخاب اندازه ی  مناسب کمپرسور بسیار مهم است. کمپرسور کوچک جوابگوی نیاز کاری نبوده و کمپرسور بزرگتر پر هزینه و پیچیده خواهد بود. در انتخاب اندازه ی کمپرسور موارد زیر را باید در نظر گرفت:

 • حجم هوای مورد نیاز سیستم
 • کمپرسور آماده به کار ( یدکی)
 • نیاز آینده

با استفاده از قانون عمومی گازها داریم:

در معادله ی فوق اندیس ۱ به ورودی (مکش) پمپ و اندیس ۲ به خروجی پمپ اشاره دارد. با تقسیم دو طرف تساوی به t (زمان) داریم:

انواع روشهای کنترل کمپرسور

 • تخلیه از طریق شیر اطمینان:

  در این روش در صورتی که فشار هوا بیش از مقدار مورد نیاز شود اضافی آن از طریق شیر اطمینان تخلیه می شود.

 • بستن دهانه ی مکش:

  در این روش با افزایش فشار دهانه ی ورودی کمپرسور بسته می شود. 

 • تنظیم گیره ای :  

  این روش در کمپرسورهای پیستونی بزرگ مورد استفاده قرار گرفته و سوپاپ مکش کمپرسور توسط وسیله ی گیره مانندی باز نگه داشته می شود و بدین ترتیب از تولید هوای فشرده جلوگیری می شود.

 • تنظیم سرعت موتور محرک کمپرسور:

  سرعت دورانی موتور الکتریکی یا احتراقی متصل به کمپرسور و به تبع آن حجم هوای خروجی کمپرسور تنظیم می شود.

 • تنظیم قطر دهانه ی مکش:

  از طریق یک شیر فلو کنترل میزان مکش کمپرسور و در نتیجه خروجی آن تنظیم می شود.

 • کنترل از طریق قطع و وصل:

  در این روش که بسیار متداول می باشد با رسیدن کمپرسور به حداکثر فشار موتور محرک کمپرسور خاموش شده و با افت فشار به میزان معینی مجدد روشن می شود.

مخزن هوای فشرده

مخزن هوای فشرده مطابق با شکل زیر به منظور ذخیره ی هوای فشرده، خنک کردن هوا و خنثی کردن ضربات فشاری به کار می رود.

محاسبه ی اندازه ی مخزن هوای فشرده

در محاسبه ی حجم مخزن هوای فشرده باید فشار سیستم، نرخ هوای فشرده ی مورد نیاز سیستم ، خروجی کمپرسور و وظیفه عملکردی مورد توجه قرار گیرند. رابطه ی زیر برای محاسبه ی اندازه ی مناسب مخزن به کار می رود:

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *