روغن هیدرولیک ۱

روغنهای هیدرولیک

وظایف روغن هیدرولیک

 • انتقال انرژی
 • روانکاری
 • انتقال حرارت
 • کنترل آلودگی

ویژگیهای روغن هیدرولیک

 • روغنکاری و خاصیت ضد سایش

این روغنها باید توانایی روغنکاری تممای قسمتهای متحرک را داشته یاشند تا از سایش قطعات جلوگیری کنند.

 • ویسکوزیته

ویسکوزیته، مقاومت روغن در برابر لغزش دو لایه ی روغن روی هم می باشد. ویسکوزیته مهم ترین فاکتور در انتخاب روغن هیدرولیک می باشد. توجه به محدوده ی ویسکوزیته ( کمینه و بیشینه ) ارائه شده توسط سازندگان قطعات مختلف، در انتخاب روغن هیدرولیک مهم است.

 • شاخص ویسکوزیته

ویسکوزیته ی روغن هیدرولیک در اثر تغییرات دما نباید دچار تغییرات زیاد گردد. بهترین شاخص ویسکوزیته با توجه به نمودار زیر، ویسکوزیته ایست که شیب کمتری دارد. این روغنها در کاربردهایی که تغییرات دما زیاد باشد نظیر هیدرولیک موبایل و هواپیما مورد استفاده قرار می گیرند.

 • اثر فشار روی ویسکوزیته

با افزایش فشار ویسکوزیته دچار تغییر می گردد. به عنوان مثال با افزایش فشار از ۲۰۰ به ۴۰۰ بار، ویسکوزیته ی روغن دو برابر می شود. این موضوع در انتخاب روغن باید در نظر گرفته شود.

 • سازگاری با سایر قطعات

روغن هیدرولیک باید با سایر قسمتها نظیر یاتاقانها،آب بندها و رنگ سازگاری داشته باشد. احتمال نشت روغن و تماس با قطعات مکانیکی یا الکتریکی وجود دارد. بنابراین روغن هیدرولیک باید با این قسمتها سازگاری داشته باشد.

 • مقاومت در برابر برش

روغن هیدرولیک هنگامیکه بارگذاری می شود در معرض برش قرار می گیرد. در صورتی که روغن دارای تقویت کننده ی شاخص ویسکوزیته باشد حستسیت به برش افزایش می یابد.

 • مقاومت در برابر بارها حرارتی

 • مقاومت در برابر اکسیداسیون

 • تراکم پذیری کم

مقدار هوای نامحلول در روغن تعیین کننده ی تراکم پذیری روغن می باشد. این مشخصه دقت محرکهای هیدرولیک را تحت تاثیر قرار می دهد. در سیستمهای حلقه باز یا بسته، زمان پاسخ تحت تاثیر تراکم پذیری می باشد. اگر حجم زیادی از روغن که در یک محفظه تحت فشار قرار گرفته است به سرعت تخلیه شود، شوک ناشی از تراکم برداری اتفاق می افتد که می تواند خطرناک باشد.

 • انبساط کم در برابر افزایش دما

در صورتی که حجم روغن مورد استفاده در سیستم زیاد باشد، انبساط حرارتی روغن باید در نظر گرفته شود. به عنوان مثال روغنهای معدنی به ازای ۱۰ درجه افزایش دما ۷/۰ درصد افزایش حجم دارند.

 • کف نکردن

وجود حبابهای هوا در روغن موجب کف کردن می شود. طراحی مناسب خطوط برگشت از کف کردن روغن جلوگیری می کند. روغنهای معدنی دارای مواد افزودنی به منظور جلوگیری از کف کردن روغن می باشند. مکیده شدن روغن دارای هوا موجب آسیب رساندن به سیستم و کوتاهی طول عمر پمپ می شود.

 • جذب کمتر و رها سازی هرچه سریعتر هوا

روغنهای هیدرولیک باید تا حد امکان هوای کمتری را جذب و از سوی دیگر هر چه سریعتر هوای جذب شده را آزاد کنند. مواد افزودنی تاثیر مثبتی در این راستا دارند.

 • نقطه ی جوش بالا

 • چگالی زیاد

چگالی زیاد باعث انتقال توان بیشتر می گردد. بنابراین تا حد امکان باید چگالی روغن هیدرولیک زیاد باشد. چگالی روغنهای معدنی بین ۸۶/۰ تا ۹/۰ گرم بر سانتی متر مکعب می باشد.

 • هدایت حرارتی بالا

حرارت تولید شده در پمپ، شیرها، سیلندرها، موتورها و لوله ها باید توسط روغن به مخزن و از دیواره های مخزن به محیط انتقال داده شود. در صورت نیاز از خنک کن استفاده می شود. بنابراین هدایت حرارتی بالا یک مزیت برای روغن هیدرولیک می باشد.

 • عایق بودن ( عدم هدایت جریان الکتریکی )

 • عاری از آب

آب از آب بندهای سیلندر، یا تبرید بخار آب هوا در تانک و یا آب بندی نامناسب خنک کن آبی وارد روغن می شود. همچنین هنگام پر کردن روغن تازه ممکن است این روغن شامل آب باشد. در صورتی که مقدار آب بیش از ۲/۰ درصد کل حجم روغن باشد روغن باید تعویض گردد.

 • مقاومت در برابر آتش سوزی

 • غیر سمی بودن

 • حفاظت خوب در برابر خوردگی

 • عدم تشکیل مواد چسبنده

 • قابلیت فیلتراسیون خوب

 • سازگاری با روغنهای دیگر

 • عدم تشکیل لجن

 • تعویض ساده ( از ندادن سریع خاصیت در هنگام تعویض )

 • قابل قبول از نظر زیست محیطی

 • قیمت و موجود بودن

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *