نمونه پروژه ها

نمونه پرس ساخته شده توسط شرکت پویا توربین فلات
پاورپک سیزر لیفتر خروجی خط رنگ به سفارش شرکت زامیاد
یونیت سیزر لیفتر ورودی خط رنگ به سفارش شرکت زامیاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه یونیتهای ساخته شده
سیزر لیفتر خروجی خط رنگ شامل سیلندر Rotary علاوه بر سیلندرهای اصلی به سفارش شرکت زامیاد
سیزر لیفتر دوتکه ورودی خط رنگ با امکان حرکت سینکرون سیلندرها یه سفارش شرکت زامیاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیلندرهای دو طرفه در ابعاد مختلف
سیلندر دو طرفه با قطر ۴۰۰mm
سیلندر یکطرفه با برگشت فنری فشار کاری ۵۵۰bar به سفارش شرکت زامیاد
نمونه سیلندرهای ساخته شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلوک ساخته شده به منظور نصب شیرآلات